Múzeumpedagógia & múzeumandragógia

MÚZEUMPEDAGÓGIA

Küldetés

Általános iskola

4-14 éves korig

Múzeumpedagógiai küldetésünk: Kecskemét és tágabb vonzáskörzetében élő 4-14 éves gyermekek, diákok megismertetése a helyi paraszti és polgári kultúra tárgyi és szellemi örökségével, történelmi múltjával, a kecskeméti művésztelep alkotóinak remekeivel, színvonalas, élvezetes tárlatvezetések, előadások, valamint színes, motiváló, kreativitást fejlesztő gyermekfoglalkozások és közösségi programok keretében.

Mottónk: „Jövőnk céltalan a múlt ismerete nélkül”

Célunk: A ma élő ember, korunk fiatalsága ismerje meg múltját, ősei örökségét, mert az elmúlt korok tapasztalata segítheti jövőnk építését, kulturális örökségünk fennmaradását, és mindezek továbbadását a jövő nemzedéknek. A múlt ismerete erősítse a tanulók identitását a magyar néphez, azon belül Kecskemét közösségéhez való tartozását. A foglalkozások keretében táguljon a fiatalok ismeretének tárháza, a közvetlen tapasztalatszerzés révén alakuljon ki bennük környezetükhöz való tudatos alkalmazkodás, a környezet védelme, az egészséges életmódra való törekvés. A szép tárgyakkal való találkozás fejlessze a szépérzetet, vizuális kultúrát, a szép tárgyak iránti igény kialakulását. Múzeumpedagógiai foglalkozásaink szorosan kapcsolódnak egyes iskolai tantárgyakhoz, a Nemzeti Alaptantervhez és a helyi tantervhez, valamint hozzájárulnak a kulcskompetenciák fejlesztéséhez.

A programok szervezője: Merinu Éva

Bejelentkezés: 20/257-5019; │ cifrapalota.muzped@gmail.com

 

Küldetés

Középiskola

13 éves kortól 18 éves korig

A Cifrapalota kamaszoknak szóló múzeumi alkalmai a rendhagyó ismeretterjesztésre vagy a szórakoztató foglalkozásokra épülnek. Rendszerint interaktív előadásokkal és tárlatvezetésekkel várjuk a diákokat, melyeknek fontos szerepe a játék, legyen szó vetélkedőről, villámkérdésekről, szituációs feladatokról, illatok felismeréséről, és számtalan más tevékenységről.

Minden kiállításból a legizgalmasabb szeletet választjuk ki és dolgozzuk fel, így gyakori témánk az öltözködés, életmód, étkezés, fegyverkezés. Nagy hangsúlyt fektetünk az alkotásra is, gyakran festünk, vagy készítünk újra felhasználható anyagokból különféle tárgyakat, kipróbálunk olyan eljárásokat, mint a kollázs, csorgatás, vagy a linómetszés.

Időnként szakértők meghívásával tesszük színesebbé, változatosabbá programjainkat, s így nem ritka, hogy a kurátorok, művészek, műgyűjtők is felbukkannak a foglalkozásokon.

Első sorban a történelem, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra tantárgyakhoz kapcsolódunk, de időnként mozgóképismeret, hon- és népismeret, hit- és erkölcstan, is szerepel a palettánkon.

 

Szeretettel várunk Mindenkit!

A programok szervezője: Merinu Éva

Bejelentkezés: 20/257-5019; │ cifrapalota.muzped@gmail.com

Tájékoztatásul közöljük, hogy múzeumpedagógiai programok igénybevételére csak munkanapokon van lehetőség!

 

MÚZEUMANDRAGÓGIA

Küldetés

A Cifrapalota kiállítóhely a felnőttek számára is kínál tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Immár hagyománynak tekinthető az interaktív nyomozós játék, melyet a 2016-os évtől két alkalommal is a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjaihoz kapcsoltunk. A nagy sikerre való tekintettel a jövőben is tervezünk hasonló játékokat, s ezeket kifejezetten a 18-40 éves korosztály tagjainak hirdetjük meg. Minden évben körülbelül egy ilyen rendezvényre kerülhet sor, az aktualitásokkal kapcsolatban figyeljék a honlapunkat. Emellett módszertani órák keretében ismertetjük meg a leendő pedagógusokkal a múzeumi tanulást segítő lehetőségek elsajátítását.

 
HU EN
KKJM