Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4. A Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját az Országgyűlés a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről szóló 2010. évi XLV. törvényben nyilvánította a Nemzeti Összetartozás Napjává. A törvény szerint „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.


Kecskemét város társadalma a békediktátum aláírása előtt és azt követően is komoly részt vállalt az elszakított területekről hozzánk menekültek sorsának könnyítésében. Az Erdély területéről Kecskemétre menekült székelyek – a kezdeti nehézségek után – otthonra és felebaráti szeretetre találtak a "Hírös városban". Számtalan jótékony eseményt rendeztek ebben az időszakban, még a karácsonyi ünnepek alatt sem hagyták magukra az akkor még nagyobb részt vagonokban magukat meghúzókat.

 

1920. december 24-én, a Nővédelmi Misszió például 191 menekült családot ajándékozott a Római Katolikus Egyház nagytermében, ahol a karácsonyfa körül a menekültek gyermekei foglaltak helyet. A családfők minden gyermekük után 100 koronát és élelmiszeradományokat kaptak. A Kecskeméti Közlöny a következőképpen írt az eseményről: A Kath. Leányklub énekkara Csornák Elemér zongorakíséretével karácsonyi dalokat és hazafias énekszámokat adott elő. — Türr Stefi és Bodócs Etelka gyönyörű alkalmi szavalatokkal szerepeltek. Egy csöpp, kedves menekült leányka rövid költeményt adott elő. A menekültek nevében dr. Nagy László köszönte meg a kecskemétiek áldozatkészségét.

 

Galéria