Munkatársat keresünk

Cifrapalota

Munkatársat keresünk

-

Kecskeméti Katona József Múzeum pályázatot hirdet


kiállítás kivitelező-frontszemélyzeti munkatárs


munkakör betöltésére.


A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű MT szerinti jogviszony, 3 hónap próbaidő
 

Foglalkoztatás jellege:
40 órás teljes munkaidő, 8 órás, hétvégi munkaidővel
 

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, Kecskemét, KKJM Cifrapalota Kiállítóhelye (6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.)
 

A munkakörbe tartozó feladatok:
•    Kiállítás kivitelezési feladatok ellátása
•    Műtárgyak installálása, installáció építése
•    Rendezvények lebonyolításában való részvétel
•    A kiállítótermekben elhelyezett műtárgyak felügyelete, látogatók tájékoztatása, fogadása
•    A tevékenységi körrel összefüggő nyilvántartások, statisztikák vezetése
 

Pályázati feltételek:
•    Gimnázium/szakközépiskolai érettségi
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    Fényképpel ellátott önéletrajz (telefonszám és e-mail elérhetőség megjelölésével)
•    Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
•    Okmányok másolata
•    Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
•    A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben jogszabályban előírtak szerinti szükséges kezeléséhez hozzájárul
 

A pályázat elbírálásnál előnyt jelent:
•    felsőfokú képesítés
•    hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
•    idegennyelv ismeret
 

Elvárt kompetenciák:
Kiváló kommunikációs képesség, önálló - és csapatmunkában való munkavégzés képessége, megbízhatóság, jó kézügyesség, kreativitás, jó problémamegoldó és innovációs képesség
 

Az alkalmazás feltétele:
•    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 06. 17.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Bognár Anikó nyújt, a 76-481-350-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Kecskeméti Katona József Múzeum címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.) Kérjük a borítékra feltüntetni a munkakör megnevezését: kiállítás kivitelező – frontszemélyzeti munkatárs
•    Email: nagyzsofia@kkjm.hu
•    Személyesen: Nagy Zsoltné, Bács-Kiskun megye (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1)


A pályázat elbírálásának határideje: 2024. 06. 24.

A pályázat eredményéről a pályázók minden esetben írásbeli értesítést kapnak. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre, a bennük foglalt személyes adatok törlésre kerülnek.