Magyar fotográfia napja

Magyar fotográfia napja

Az ember ősi vágya, hogy önmagát megörökítse. Ma pedig ez már megúszhatatlan, civilizációs minimum, vegyünk csak egy önéletrajzot! Profilkép nélkül pedig mit érek én? A korábbi évszázadokban ez luxus volt, a portréfestés ráadásul nem is ment egyik pillanatról a másikra. A fotográfia feltalálása azonban forradalmasította ezt a folyamatot, és ami a legfontosabb: elérhetővé tette (értsd: olcsóbbá) egyre nagyobb néptömegek számára.


Kecskeméten a 19-20. század fordulóján már 3-4 fényképészeti műteremből is válogathattak a megörökítendők. A helybeli fotográfusok közül szakmai szinten is az egyik legmagasabbra Gárdi Imre jutott. Kecskeméti izraelita kereskedőcsaládba született Günsberger Imre néven, több évnyi európai tanulmányúttal a háta mögött 1902. március 15-én fényképészeti műtermet nyitott a Nagykőrösi utca 15. szám alatt, ahol 1908-ig működött. A korabeli fényképészekre jellemző volt, hogy a műtermi portrékon kívül is igyekeztek szélesíteni a portfóliót, így aztán mindenféle eseményen fotóztak, városképeket készítettek. Ezt a műfajt is sikeresen űzte, 1904-ben a Vasárnapi Ujságban jelent meg felvétele a főtéri barackpiacról, sőt képeslapok is készültek fotóiból. Sokrétű tevékenysége juttatta a csúcsra, ugyanis 1907-ben József főherceg Kecskemétre látogatott és az eseményről Gárdi készített fotókat. A főrendnek mind a saját magáról, mind a helyi huszár tisztikarról készített képei annyira megtetszettek, hogy a József főherceg kamarai szállítója címet adományozta a fényképésznek. Bár Gárdi elhagyta Kecskemétet és 1910-ben Budapesten alapított céget, a megkezdett útról nem tért le. Ugyanebben az évben Ferenc Józseftől udvari fényképészi címet is kapott egy briliánsokkal díszített arany nyakkendőtű társaságában, melyet az uralkodónak ajánlott fényképalbumért nyert el.

Bezsenyi Ádám

 

Galéria